Biuro Rachunkowe TWÓJ DORADCA

Biuro Rachunkowe "Twój Doradca" prowadzi działalność rachunkowo-księgową w oparciu o certyfikat księgowego nr 27631/2008 wydany przez Ministra Finansów w dniu 06.11.2008 na podstawie rozporządzenia w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia księg rachunkowych. Właścicielem biura jest absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK i Podyplomowego Studium Rachunkowości UMK, posiadający wieloletnią prakykę w księgowości, legitymujący się ponad 15-letnim doświadczeniem na stanowisku Głównego Księgowego w firmach województwa kujawsko-pomorskiego.

Biuro rachunkowe "Twój Doradca" podpisując umowę z klientem przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za sprawozdawczość księgowo-podatkową. Posiadamy polisę PZU z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Obsługujemy klientów z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Osobiście odbieramy wszystkie dokumenty bez żadnych dodatkowych kosztów. Jesteśmy dostępni dla Państwa 7 dni w tygodniu telefonicznie i mailowo. Możliwe jest również świadczenie usług w siedzibie klienta na jego oprogramowaniu w uzgodnionym czasie.

Korzystamy z nowoczesnych technologii informatycznych:

  • serii programów Insert GT dedykowanych dla biur rachunkowych (Rachmistrz, Rewizor, Gratyfikant),
  • certyfikowanego podpisu elektronicznego umożliwiającego elektroniczną wysyłkę deklaracji podatkowych i ZUS.

Korzystając z naszych usług klient zyskuje:

  • profesjonalne doradztwo w zakresie księgowości i podatków w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w księgowości,
  • gwarancję całkowitej dyskrecji i realizacji umów zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym,
  • obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez brak konieczności utrzymywania personelu i brak kosztów związanych z zakupem specjalistycznego oprogramowania,
  • atrakcyjne warunki cenowe współpracy uwzględniające specyfikę każdego klienta: jego wielkość, formę prowadzenia działalności, ilość zatrudnionych osób i dokumentów księgowych,
  • pełną wiedzę w zakresie wysokości składek ZUS do 8 dnia a podatków do 15 dnia po zakończeniu miesiąca, wysyłanych drogą mailową bądź wiadomością SMS.